Người đàn ông đầu tiên bóc tem Kotone Hana thủa mới vào nghề