Ông chủ tiệm bánh góa vợ và em nhân viên đã có gia đình Riho Fujimori