Thầy giáo già phá trinh cô học trò Rin Kira vào một đêm mưa